Odzysk odpadów w formie paliw alternatywnych

Obowiązkiem oraz celem firmy LS-PLUS jest stosowanie takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą wykorzystać ponownie surowce i chronić naturalne zasoby w trosce o środowisko i przyszłe pokolenia. W tym celu dzięki innowacyjnym projektom i determinacji oraz społecznej odpowiedzialności nasza firma uruchomiła produkcję paliw alternatywnych. Produkujemy paliwa frakcji PAS R oraz PAS I z odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Wykorzystujemy do tego jedynie te odpady, których nie można już ponownie zawrócić do systemu i wykorzystać, a których wystarczająca kaloryczność pozwala na odzysk energii.

Usługa mycia pojemników

Myjki pojemników to kolejny dział usług, które proponuje LS-PLUS gminom, firmom i osobom prywatnym. Myjki obsługują równocześnie dwa pojemniki do pojemności 360 L lub pojedynczo pojemniki 1 100 L istnieje też możliwość mycia pojemników spożywczych, skrzynek narzędziowych itp korzystamy z markowych i licencjonowanych środków myjących i dezynfekujących.

TOP