Recycling

Cała działalność firmy LS-PLUS opiera się na przekonaniu, iż odpady musimy w maksymalnym stopniu odzyskiwać, przetwarzać i ponownie je wykorzystywać, a nie deponować na składowiskach. W oparciu o te przekonania nasza firma nieustannie szuka nowych technologii i rozwiązań, aby zawrócić do obiegu maksymalną ilość surowców.

Kupno, sprzedaż odpadów, tworzyw sztucznych i surowców wtórnych

LS-PLUS świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadami na terenie licznych gmin (decyzje uprawniające do odbioru odpadów stałych od mieszkańców do pobrania w zakładce - decyzje). Nasze usługi dla mieszkańców obejmują bezpłatne podstawienie odpowiednich pojemników i odpłatny wywóz odpadów w/g harmonogramu lub na zgłoszenie telefoniczne (harmonogram do pobrania w zakładce odbiór odpadów komunalnych w prawej tabeli po wybraniu miejscowości).

Zarządzanie surowcami

Dzięki ustawie o ochronie środowiska, która nakłada na przedsiębiorców rygorystyczne obowiązki gospodarki odpadami opakowaniowymi, powstało szereg narzędzi umożliwiających przetwarzanie w/w odpadów. W tym celu LS-PLUS podjęło od początku swej działalności współpracę z wiodącymi Organizacjami Odzysku i rozpoczęło program sortowania odpadów opakowaniowych. W początkowej fazie odpady były sortowane w miejscu ich powstania, natomiast kolejnym etapem rozwoju firmy było wybudowanie sortowni oraz zakup urządzeń belujących. Wspólnie z Organizacjami Odzysku LS-PLUS uczestniczy w prowadzeniu edukacji ekologicznej dla mieszkańców, pracowników innych firm oraz młodzieży szkolnej poprzez wykłady, spotkania i konkursy.

Produkcja przemiałów z tworzyw sztucznych

Od samego początku działalności firma LS-PLUS zajmuje się produkcją wysokojakościowych przemiałów z odzyskanych tworzyw sztucznych. Sukcesywnie wdrażane nowe technologie pozwalają nam na zwiększenie nie tylko ilości, ale przede wszystkim jakości wytwarzanych produktów. Świadczymy usługi w zakresie rozdrabniania, kruszenia, mielenia, mycia i granulowania tworzyw sztucznych, również z powierzonych materiałów. Produkujemy przemiały PP, HDPE, PE, ABS, PS oraz inne również techniczne w różnych kolorach lub w mixach. LS-PLUS zajmuje się również skupowaniem odpadów z tworzyw sztucznych zarówno miękkich (Folia HDPE, LDPE) jak i twardych (zlepy, odpady dużych gabarytów, poprodukcyjne czyste lub zanieczyszczone) Dysponujemy własnym transportem, zapewniamy stałą współpracę i powtarzalną jakość.

TOP