Odpady ze stacji demontażu pojazdów

Odpady pochodzące ze stacji demontażu pojazdów oraz warsztatów samochodowych to filar działalności firmy LS-PLUS. W tym zakresie świadczymy usługi na terenie całego kraju. Posiadamy wszelkie decyzje pozwalające na odbiór, transport i odzysk w/w odpadów. Handlowcy firmy indywidualnie dla każdego klienta ustalają warunki umowy (umowa do pobrania w zakładce dokumenty). Potwierdzamy odzysk i recycling odpadów dla stacji demontażu pojazdów sklasyfikowanych w grupie 16.

Odpady przemysłowe i niebezpieczne

Firma LS-PLUS zajmuje się odbiorem i transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będąc otwarta na potrzeby firm, zakładów produkcyjnych oraz różnych instytucji. W trosce o środowisko i dzięki posiadanym instalacjom firma przetwarza odpady w taki sposób, aby odzyskać jak największą ilość surowców. Dzięki temu możemy odzyskane surowce poddać końcowemu recyklingowi i ponownie przeznaczyć do wykorzystania. LS-PLUS posiada wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje przejmując pełną odpowiedzialność za powierzone nam odpady.

Świadczymy usługi z zakresu odbioru wszelkich odpadów przemysłowych np. odpady ze stacji demontażu pojazdów czy wszelkich odpadów niebezpiecznych. Sprawdź naszą ofertę. Działamy na terenie Wielkopolski. Znajdziesz nas w takich miastach jak np. Margonin, Chodzież, Wągrowiec czy Budzyń. Skorzystaj z naszej oferty i skontaktuj się z naszym konsultantem w zakładce "Kontakt".

TOP